Tọa đàm khoa học: “Hợp tác ASEAN – Trung Quốc trong bối cảnh mới” (20/03/2019)

Tọa đàm khoa học: “Hợp tác ASEAN – Trung Quốc trong bối cảnh mới”

Hội thảo Cộng đồng ASEAN: Bản sắc và vai trò trung tâm (20/03/2019)

Hội thảo quốc tế về ASEAN

Lễ phát động Thi đua năm 2019 (19/03/2019)

Phong trào thi đua 2019

Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (1973-2018) (20/11/2018)

Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (1973-2018)