Diễn đàn hòa bình Hàn Quốc - Mekong 2019 (13/05/2019)

Diễn đàn hòa bình Hàn Quốc - Mekong 2019 do Hội đồng Tây Đông Nam Á - Hội đồng tư vấn Thống nhất Hòa bình Dân chủ Hàn Quốc phối hợp với Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức

Hội thảo quốc tế: Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020: Khuyến nghị về các ưu tiên (09/05/2019)

Hội thảo quốc tế về ASEAN (Học viện ngoại giao Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á – Thái Bình Dương, Hoa Kỳ phối hợp tổ chức)

Hội thảo Quốc tế: Triển vọng cấu trúc ở châu Á- Thái Bình Dương đến năm 2025 và đối sách của Việt Nam (23/04/2019)

Hội thảo khoa học Quốc tế (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn)

Hội thảo quốc tế: Hợp tác và hội nhập ở khu vực Baltic, Đông Nam Á nhìn từ góc độ so sánh (19/04/2019)

Hội thảo khoa học quốc tế về ASEAN (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn)