Diễn đàn:“Vì tương lai Hàn Quốc- Việt Nam lần thứ 4, năm 2019” (03/09/2019)

Hoạt động hợp tác quốc tế năm 2019

Hội thảo khoa học quốc tế “Quan hệ quốc tế trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” (30/07/2019)

Hội thảo khoa học quốc tế do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức

Diễn đàn hòa bình Hàn Quốc - Mekong 2019 (13/05/2019)

Diễn đàn hòa bình Hàn Quốc - Mekong 2019 do Hội đồng Tây Đông Nam Á - Hội đồng tư vấn Thống nhất Hòa bình Dân chủ Hàn Quốc phối hợp với Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức