Nội dung đang được cập nhật

HỘI THẢO KHOA HỌC “CỘNG ĐỒNG ASEAN VÀ SỰ CHUẨN BỊ CỦA THANH NIÊN” (07/06/2016)

HỘI THẢO KHOA HỌC “CỘNG ĐỒNG ASEAN VÀ SỰ CHUẨN BỊ CỦA THANH NIÊN”

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nhà nước “Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các nước Đông Nam Á-Kinh nghiệm cho Việt Nam trong tham gia xây dựng cộng đồng ASEAN” (06/11/2015)

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nhà nước “Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các nước Đông Nam Á-Kinh nghiệm cho Việt Nam trong tham gia xây dựng cộng đồng ASEAN”

Hội thảo khoa học thanh niên “Nhân tố Trung Quốc và cục diện thế giới thập niên thứ hai của thế kỷ XXI” (16/09/2015)

Hội thảo khoa học thanh niên “Nhân tố Trung Quốc và cục diện thế giới thập niên thứ hai của thế kỷ XXI”

TỌA ĐÀM VỀ “QUẢN LÝ THỜI GIAN” (08/09/2015)

TỌA ĐÀM VỀ “QUẢN LÝ THỜI GIAN”