Myanmar: Cuộc cải cách vẫn đang tiếp diễn

Myanmar được thế giới biết đến như là một quốc gia có lịch sử lâu đời với nền văn hóa Phật giáo đậm nét, nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng với những con người chịu khó và kiên cường trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước.

(22/10/2013)

Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam

Cuốn sách "Poverty, vulnerability and social protection in Vietnam: selected issues" do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành tháng 6/2011 bao gồm các bài nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ Đánh giá nghèo 2008-2010 do Viện KHXH Việt Nam điều phối với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của một số đối tác phát triển quốc tế của Việt Nam như Ngân hàng thế giới, Cơ quan Phát triển Quốc tế của Úc (AusAID), Quỹ Ford, Bộ Phát triển Quốc tế của Anh (DFID), Ngân hàng Phát triển Châu Á …. Cuốn sách gồm chương 8 phân tích sâu về các vấn đề: động thái nghèo, bất bình đắng, nghèo của các dân tộc thiểu số, rủi ro và dễ bị tổn thương, và bảo trợ xã hội.

(24/04/2012)

Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011

Tài liệu là Bản kiến nghị của Hội thảo khoa học "Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011" do Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã phối hợp tổ chức với sự tài trợ của UNDP tại Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 21-22/9/2010.

(04/08/2011)

Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

Cuốn sách Poverty Reduction in Vietnam: achievement and challenges (Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách) do Viện Khoa học xã hội Việt Nam biên soạn, Nhà xuất bản Thế giới xuất bản năm 2011.

(21/07/2011)

Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

Đây là cuốn kỷ yếu của “Khóa học Tam Đảo 2008” gồm 399 trang do Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Nhà xuất bản Thế giới phát hành trong quý 4 năm 2009

(19/09/2009)

“Khóa học Tam Đảo 2007”

Cách đây một năm dự án “Hỗ trợ Nghiên cứu những thách thức trong chuyển đổi kinh tế và xã hội ở Việt Nam” do Quỹ Đoàn kết Ưu tiên về khoa học xã hội (FSP2S) của Cộng hòa Pháp tài trợ, Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì đã tổ chức thành công Khoá học mùa hè Tam Đảo lần thứ nhất, khoá học đã giúp ích rất nhiều cho những học viên tham dự.

(04/11/2008)