CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆN TẠI CỦA VIỆN

22/04/2015

 

LÃNH ĐẠO VIỆN

Viện trưởng:                  PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng

Phó Viện trưởng:          TS. Võ Xuân Vinh

LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ

Tổng biên tập:                PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng

Phó Tổng biên tập:        TS. Nguyễn Ngọc Lan

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 

                              Chủ tịch

                   PGS.TSKH Trần Khánh

                              Ủy viên

                       TS. Trương Duy Hòa

PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng

PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng

PGS.TS. Ngô Văn Doanh

PGS.TS. Nguyễn Sỹ Tuấn

GS. TS. Nguyễn Đức Ninh

PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh

GS.TS. Đỗ Thanh Bình

GS.TS. Nguyễn Văn Kim

PGS.TS. Nguyễn Công Khanh

                 CÁC PHÒNG, TRUNG TÂM

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trưởng phòng:                                  Đặng Thu Hà

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế

Trưởng phòng:                                  TS. Lê Phương Hòa

Phòng Thông tin - Thư viện

Trưởng phòng:                                  Ths. Nguyễn Thị Đức Hạnh

Phó Trưởng phòng:                           Ths. Nguyễn Thị Nga

Phòng Biên tập -  Trị sự - Tòa soạn

Trưởng phòng:                                  Đỗ Thị Hương Giang

Phó Trưởng phòng:                          Ths. Nguyễn Thương Huyền

Phòng Nghiên cứu Lào:

Trưởng phòng:                                  TS. Nguyễn Ngọc Lan

Phó Trưởng Phòng:                          Ths. Phạm Thị Mùi

Phòng Nghiên cứu Campuchia

Trưởng phòng:                              TS. Trương Quang Hoàn

Phòng Nghiên cứu Thái Lan- Myanmar

Trưởng phòng:                                  TS. Nguyễn Hồng Quang

Phó Trưởng phòng:                           Ths. Hà Lê Huyền

Phòng Nghiên cứu các nước hải đảo

Trưởng phòng:                                   PGS.TS. Dương Văn Huy

Phó trưởng phòng:                             TS. Hoàng Thị Giang

Phòng Nghiên cứu Chính trị và Quan hệ quốc tế

Trưởng phòng:                                    TS. Đàm Huy Hoàng

Phó trưởng phòng:                              Ths. Lê Hoàng Anh

Phòng nghiên cứu Kinh tế và Xã hội

Trưởng phòng:                                   TS. Nguyễn Tuấn Anh

Phòng Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa

Trưởng phòng:                                  TS. Phạm Thanh Tịnh      

Trung tâm Nghiên cứu Australia và New Zealand

Giám đốc:                                          TS. Võ Xuân Vinh

 Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo