CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆN TẠI CỦA VIỆN

24/02/2021

 

LÃNH ĐẠO VIỆN

Viện trưởng:                          PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng

Phó Viện trưởng:                  TS. Võ Xuân Vinh

LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ

Tổng biên tập:                        PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng

Phó Tổng biên tập:                TS. Nguyễn Ngọc Lan

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Chủ tịch:                                 PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng

Ủy viên:                                   TS. Võ Xuân Vinh

                                                 TS. Nguyễn Thành Văn

                                                 TS. Lê Phương Hòa

                                                 PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng

                                                 TS. Trương Duy Hòa

                                                 Th.S Nguyễn Văn Hà

                                                 PGS.TSKH. Trần Khánh

                                                 PGS. TS. Trương Sỹ Hùng

                                                 PGS.TS. Nguyễn Sỹ Tuấn

                                                 GS.TS. Hoàng Khắc Nam

CÁC PHÒNG, TRUNG TÂM

Phòng Hành chính - Tổng hợp:

Trưởng phòng:                          Đặng Thu Hà

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế:

Trưởng phòng:                          TS. Lê Phương Hòa

Phòng Biên tập -  Trị sự - Tòa soạn:

Trưởng phòng:                          Đỗ Thị Hương Giang

Phòng Nghiên cứu Lào - Campuchia:

Trưởng phòng:                          TS. Trương Quang Hoàn

Phó Trưởng Phòng:                  Th.S Phạm Thị Mùi

Phòng Nghiên cứu Thái Lan- Myanmar:

Trưởng phòng:                          TS. Nguyễn Hồng Quang

Phòng Nghiên cứu các nước hải đảo:

Trưởng phòng:                          PGS.TS. Dương Văn Huy

Phòng Nghiên cứu Chính trị và Quan hệ quốc tế:

Trưởng phòng:                          TS. Đàm Huy Hoàng

Phòng nghiên cứu Kinh tế và Xã hội:

Trưởng phòng:                           TS. Nguyễn Tuấn Anh

Phòng Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa

Trưởng phòng:                            TS. Phạm Thanh Tịnh      

 

 Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo