Giới thiệu Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

21/05/2012

Năm 1973, ngay trong lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra hết sức ác liệt, được sự cho phép của Chính phủ, Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam  đã ký quyết định thành lập Ban Đông Nam Á. Mười năm  sau, theo đề nghị của Ủy ban Khoa Xã hội Việt Nam, ngày 09 tháng 9 năm 1983, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ký Nghị định số 96/HĐBT thành lập Viện Nghiên cứu Đông Nam Á và ngày 22 tháng 5 năm 1993 Chính phủ đã có Nghị định số 23/CP  để khẳng định lại.

Hiện nay, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (tên giao dịch tiếng Anh là Institute for Southeast Asian Studies) là một viện nghiên cứu trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Theo quyết định số 1129/QĐ-KHXH ngày 11/7/2005 của Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có chức năng nghiên cứu  cơ bản về khu vực Đông Nam Á dưới góc độ khu vực học và đất nước học nhằm góp phần cungcấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước đối với khu vực. Ngoài chức năng nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng - triển khai, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á còn được giao xây dựng bộ môn Đông Nam Á học Việt Nam  nhằm phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, truyền bá kiến thức về Đông Nam Á trên các lĩnh vực lịch sử, văn hoá, kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh; tổ chức tư vấn và tham gia đào tạo sau đại học về Đông Nam Á học, tham gia phát triển tiềm lực nghiên cứu Đông Nam Á của cả nước.

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có các nhiệm vụ và quyền hạn:

- Trình Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Nghiên cứu cơ bản, toàn diện về khu vực Đông Nam Á và các nước trong khu vực; đánh giá tác động của khu vực đến sự phảt triển của Việt Nam..

- Nghiên cứu các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá của Ấn Độ, Úc và mối quan hệ giữa các quốc gia này với Việt Nam.

- Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực về Đông Nam Á, thực hiện đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật, tham gia phảt triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và của các ngành, địa phương.

- Theo chức năng, tổ chức thẩm định và tham gia thẩm định về mặt khoa học các chương trình, dự án về phát triển kinh tế-xã hội, về văn hoá ở các Bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

- Tổ chức hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

- Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý hệ thống tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, truyền bá các kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng.

- Ký kết, thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và của Viện Khoa học xã hội Việt Nam .

- Quan lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài sản và kinh phí của Viện theo quy định, chế độ của Nhà nước và của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

- Ngoài ra Viện còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

  Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã và đang triển khai nhiều chương trình nghiên cứu như:

- Nghiên cứu những vấn đề chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; chính trị – an ninh và quan hệ quốc tế của các nước Đông Nam Á và của các khu vực có quan hệ;

- Tìm hiểu, phát hiện, tổng kết và giới thiệu lịch sử, văn hoá Đông Nam Á theo quan điểm tổng thể với phương pháp tiếp cận liên ngành, đa ngành nhằm làm sáng tỏ các giá trị văn hoá của khu vực và mối quan hệ, tương tác về  lịch sử, văn hoá giữa các nước Đông Nam Á, góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân ta và nhân dân các nước trong khu vực để xây dựng khu vực Đông Nam Á thành một cộng đồng hoà bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

- Tiến hành trao đổi hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á, trước hết với các nước trong khu vực và các trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á trên thế giới. Viện đã thiết lập quan hệ với các Viện nghiên cứu, các trường đại học tại nhiều quốc gia trong khu vực và quốc tế như Trừơng đại học Chulalongkorn, Trường đại học quốc gia Lào,Viện nghiên cứu văn hoá Lào, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Viện nghiên cứu Đông Nam  Á Singapor, Trung tâm Đông Nam Á thuộc trường đại học Berkeley, Caliornia (Hoa Kỳ) ....

- Tổ chức việc đào tạo cán bộ nghiên cứu về Đông Nam  Á bậc đại học và trên đại học; tham  gia giảng dạy tại các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học về Đông Nam Á học ở Việt Nam và một số nước trong khu vực; Viện đã tổ chức thi tuyển sinh nghiên cứu sinh khóa I và khoa II về lịch sử Đông Nam  Á cận đại và hiện đại....

- Đã xây dựng được hệ thống thông tin tư liệu, tư liệu, thư viện, bao gồm trên 30 ngàn đầu sách cùng và các cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, đào tạo trước mắt cũng như lâu dài.

Về tổ chức, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã trải qua các thời kỳ:

* Lãnh đạo viện hiện nay:

Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng

Phó Viện Trưởng: TS. Nguyễn Huy Hoàng

* Từ tháng 8 năm 2007 đến năm 2011:

Viện trưởng: TS. Nguyễn Sỹ Tuấn

Phó Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng

Phó Viện trưởng:  TS. Nguyễn Huy Hoàng

* Người sáng lập Viện: GS.VS. Nguyễn Khánh Toàn.

-         Từ 1973 – 1975:

Trưởng ban: Nhà nghiên cứu Cao Huy Đỉnh.

Phó trưởng ban: Nhà nghiên  cứu Phan Gia Bền

-         Từ 1975 – 1983:

Trưởng ban: GS.TS. Phạm Đức Dương.

Phó trưởng ban: GS. Nguyễn Tấn Đắc.

-         Từ 1983-1994:

Viện trưởng: GS.TS. Phạm  Đức Dương.

Các Phó Viện trưởng:

 GS. Nguyễn Tấn Đắc (1983-1992)

 PGS.TS. Phạm Đức Thành (1991-1994)

-         Từ 1994 đến 03-2006:

Viện trưởng: PGS.TS. Phạm Đức Thành.

Các Phó Viện trưởng:

                  PGS.TS. Nguyễn Thu Mỹ (1994-1999).

                   PGS.TS. Ngô Văn Doanh (1999 -2006)

                   TS. Nguyễn Sỹ Tuấn (1999 -2007).

                  Trải qua trên ba mươi năm  xây dựng và trưởng thành, Viện nghiên cứu Đông Nam Á  đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nghiên cứu  và phục vụ nghiên cứu khoa học. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã cho xuất bản trên 100 đầu sách nghiên cứu và hàng ngàn  công trình nghiên cứu khác được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. Với những thành tựu trên, Viện Nghiên cứu Đông Nam  Á đã vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì  (1998) và Huân chương lao động hạng Nhất  (2003) cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

                        (Nguồn: Website Viện NC Đông Nam Á)

 Các tin đã đưa ngày: