Cải cách dân chủ ở Innonesia thời kỳ Tổng thống S.B. Yudhoyono (2004 - 2014)

20/01/2021

Đề tài cơ sở: Cải cách dân chủ ở Innonesia thời kỳ Tổng thống S.B. Yudhoyono (2004 - 2014)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Thanh Hương

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu:

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2015

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo