Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản ở ASEAN dưới tác động của Abenomics

20/01/2021

Đề tài cơ sở:  Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản ở ASEAN dưới tác động của Abenomics 

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Lê Hoàng Anh

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu: Đánh giá khái quát về chính sách Abenomics của Nhật Bản đối với nền kinh tế trong nước nói chung và đối với các doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng; Chỉ ra những tác động của chính sách này đối với các hoạt động đầu tư tại nước ngoài của các doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt là tại ASEAN; Chỉ ra những tác động ảnh hưởng tới đầu tư trực tiếp của Nhật Bản sang Việt Nam và đưa ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam để thu hút dòng vốn đầu tư này.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2015

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo