Một số vấn đề về văn hóa Lào trong những năm đầu thế kỷ XXI

20/01/2021

Đề tài cơ sở: Một số vấn đề về văn hóa Lào trong những năm đầu thế kỷ XXI

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Lê Thị Hòa

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu: 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2015

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo