Một số chính sách của chính phủ quân sự Myanmar giai đoạn 1988 - 2003

20/01/2021

Đề tài cơ sở: Một số chính sách của chính phủ quân sự Myanmar giai đoạn 1988 - 2003

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Đàm Thị Đào

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu: Làm rõ quá trình quân đội lên nắm quyền ở Myanmar giai đoạn 1988 - 2003; Làm rõ một số chính sách của chính phủ quân sự Myanmar từ năm 1988 đến năm 2003, từ đó đánh giá vai trò của quân đội trong sự nghiệp lãnh đạo đất nước giai đoạn này.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2015

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo