Quan hệ chính trị, an ninh Việt Nam - Thái Lan 10 năm đầu thế kỷ XXI

20/01/2021

Đề tài cơ sở: Quan hệ chính trị, an ninh Việt Nam - Thái Lan 10 năm đầu thế kỷ XXI

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Hà Lê Huyền

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu: Nhận diện, đánh giá mối quan hệ chính trị, an ninh Việt Nam - Thái Lan 10 năm đầu thế kỷ XXI.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2015

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo