Bước đầu tìm hiểu khuynh hướng hiện thực trong truyện ngắn Thái Lan hiện đại

20/01/2021

Đề tài cơ sở: Bước đầu tìm hiểu khuynh hướng hiện thực trong truyện ngắn Thái Lan hiện đại

Chủ nhiệm đề tài: CN.Nguyễn Thị Lý

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu: Đề tài nghiên cứu về khuynh hướng hiện thực trong truyện ngắn Thái Lan hiện đại thông qua những tác phẩm mang khuynh hướng hiện thực của văn học hiện đại Thái Lan.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2015

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo