Báo cáo thường niên Đông Nam Á 2015

20/01/2021

Đề tài cơ sở: Báo cáo thường niên Đông Nam Á 2015

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Sỹ Tuấn

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu:

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2015

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo