Vai trò của Islam giáo đối với văn hóa đại chúng ở Indonesia

28/12/2021

Đề tài cơ sở: Vai trò của Islam giáo đối với văn hóa đại chúng ở Indonesia

Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Thị Mỹ Nhị

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Làm rõ vai trò của Islam giáo với văn hóa đại chúng ở Indonesia trong hai thập niên gần đây.

Mục tiêu cụ thể: Làm rõ cộng đồng Islam giáo và văn hóa đại chúng; Làm rõ vai trò Islam giáo qua phim, âm nhạc, truyền hình và mạng internet, văn hóa thương mại; Đưa ra một số nhận xét, đánh giá và bài học kinh nghiệm về mô hình phát triển tôn giáo gắn liền với phát triển bản sắc văn hóa dân tộc.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo