Hợp tác văn hóa giữa Đài Loan và một số nước Đông Nam Á 2016-2021

28/12/2021

Đề tài cơ sở: Hợp tác văn hóa giữa Đài Loan và một số nước Đông Nam Á 2016-2021

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Thị Duyên

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Tình hình hợp tác văn hóa Đài Loan với một số nước Đông Nam Á giai đoạn 2016-2021.

Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu tình hình hợp tác văn hóa giữa Đài Loan và một số nước Đông Nam Á giai đoạn 2016 – 2021. Qua đó xem xét những nhân tố tác động lên tình hình hợp tác giữa các bên, tình hình của vấn đề hợp tác văn hóa giữa Đài Loan với cụ thể từng nước Đông Nam Á, cụ thể là các nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Singapore. Nghiên cứu đưa ra một số nhận xét đánh giá cho tình hình và triển vọng hợp tác văn hóa giữa Đài Loan và các nước Đông Nam Á trong thời gian tới.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo