Quan hệ kinh tế Indonesia - Trung Quốc dưới thời Tổng thống Joko Widodo

28/12/2021

Đề tài cơ sở: Quan hệ kinh tế Indonesia - Trung Quốc dưới thời Tổng thống Joko Widodo

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Tuấn Anh

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Đề tài tập trung làm rõ tính thực dụng trong quan hệ của  Indonesia với Trung Quốc dưới thời Tổng thống Joko Widodo từ khía cạnh kinh tế. Từ đó, đề tài đưa ra một số gợi mở chính sách cho Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể: Làm rõ các nhân tố tác động tới quan hệ kinh tế Indonesia - Trung Quốc giai đoạn 2014 - 2020, nhấn mạnh vào chính sách phát triển kinh tế của chính quyền Joko Widodo; Phân tích và đánh giá thực trạng quan hệ kinh tế Indonesia - Trung Quốc giai đoạn 2014 - 2020 trên hai khía cạnh chính: thương mại và đầu tư; Đánh giá và rút ra một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021

Hiện trạng: Đã nghiệm thu


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo