Thực trạng phát triển du lịch của Myanmar từ 2012 đến nay

28/12/2021

Đề tài cơ sở: Thực trạng phát triển du lịch của Myanmar từ 2012 đến nay

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Xuân Tùng

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Phân tích thực trạng phát triển ngành du lịch của Myanamar.

Mục tiêu cụ thể: Phân tích thực trạng phát triển du lịch của Myamar để gợi ý một số hàm ý chính sách cho phát triển ngành du lịch của Việt Nam.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo