Hợp tác kinh tế của Thái Lan trong Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) giai đoạn 2010-2020

28/12/2021

Đề tài cơ sở: Hợp tác kinh tế của Thái Lan trong Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) giai đoạn 2010-2020

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hà Phương

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Thực trạng hợp tác kinh tế của Thái Lan trong Tiểu vùng sông Mêkông mở rộng trên một số lĩnh vực như: Xây dựng các hành lang kinh tế, hợp tác năng lượng, hợp tác nông nghiệp, thương mại- đầu tư và du lịch.

Mục tiêu cụ thể: Tìm hiểu nhân tố thúc đẩy hợp tác Thái Lan trong GMS; Thực trạng và đánh giá kết quả hợp tác kinh tế của Thái Lan trong Tiểu vùng sông Mêkông mở rộng trên các lĩnh vực là xây dựng các hành lang kinh tế, hợp tác năng lượng, hợp tác nông nghiệp, thương mại - đầu tư và du lịch; Rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021

Hiện trạng: Đã nghiệm thu


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo