Chính sách đối ngoại của Indonesia dưới thời tổng thống Joko Widodo

28/12/2021

Đề tài cơ sở: Chính sách đối ngoại của Indonesia dưới thời Tổng thống Joko Widodo

Chủ nhiệm đề tài: TS.Hoàng Thị Giang

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Tìm hiểu về chính sách sách đối ngoại của Indonesia dưới thời Tổng thống Joko Widodo.

Mục tiêu cụ thể: Tìm hiểu về cơ sở hình thành chính sách đối ngoại của Indonesia dưới thời Tổng thống Joko Widodo, phân tích thực trạng chính sách đối ngoại của Indonesia trong thời gian từ 2014 đến nay để nhận diện được chính sách đối ngoại của Indonesia đối với các nước lớn và các nước trong khu vực ASEAN. Từ đó có thể đưa ra hàm ý cho Việt Nam trong việc hoạch định chính sách đối ngoại của mình.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021

Hiện trạng: Đã nghiệm thu


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo