Quan hệ chính trị - an ninh giữa Singapore và Malaysia từ 2004 đến nay

28/12/2021

Đề tài cơ sở: Quan hệ chính trị - an ninh giữa Singapore và Malaysia từ 2004 đến nay

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trịnh Hải Tuyến

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Làm rõ đặc thù mối quan hệ chính trị - an ninh giữa Singapore và Malaysia giai đoạn 2004 - nay

Mục tiêu cụ thể: Làm rõ thực trạng mối quan hệ chính trị - an ninh Singapore - Malaysia từ 2004 đến nay; Qua đó, rút ra đặc điểm và đánh giá tác động của mối quan hệ này đến các lĩnh vực khác trong quan hệ song phương cũng như đến cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN từ năm 2004 đến nay.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021

Hiện trạng: Đã nghiệm thu


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo