Cạnh tranh ảnh hưởng Mỹ - Trung tại Đông Nam Á

28/12/2021

Đề tài cơ sở: Cạnh tranh ảnh hưởng Mỹ - Trung tại Đông Nam Á

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Lê Minh Trang

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Phân tích sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á từ khi Donald Trump lên nắm quyền, từ đó đưa ra những nhận xét về tình hình khu vực và giải pháp trong những năm sắp tới.

Mục tiêu cụ thể: Phân tích những thay đổi trong chính sách Đông Nam Á của Mỹ và Trung Quốc, từ đó làm rõ sự cạnh tranh về lợi ích và chiến lược của hai cường quốc và giải pháp cho các nước ASEAN.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo