Quan hệ Campuchia - Trung Quốc từ năm 2010 đến nay

28/12/2021

Đề tài cơ sở: Quan hệ Campuchia - Trung Quốc từ năm 2010 đến nay

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Quang Hoàn

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung:  Tìm hiểu quan hệ Campuchia – Trung Quốc chủ yếu từ năm 2010 đến nay. 

Mục tiêu cụ thể: Phân tích và làm rõ thực trạng quan hệ Campuchia - Trung Quốc trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, đối ngoại kể từ năm 2010 đến nay. Qua đó, đánh giá kết quả, hạn chế và triển vọng quan hệ Campuchia - Trung Quốc và phân tích tác động của nó đến Việt Nam.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021

Hiện trạng: Đã nghiệm thu


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo