Tình hình chính trị Campuchia từ 2013 đến nay

28/12/2021

Đề tài cơ sở: Tình hình chính trị Campuchia từ 2013 đến nay

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Cao Thị Mai Hoa

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Đề tài nghiên cứu diễn biến chính trị Campuchia giai đoạn 2013 đến nay và tác động đến quan hệ Việt Nam - Campuchia; 

Mục tiêu cụ thể: Phân tích các nhân tố tác động đến tình hình chính trị Campuchia từ 2013 đến nay; Phân tích tình hình chính trị Campuchia từ 2013 đến nay; Đánh giá và nhận xét tác động tình hình chính trị Campuchia tới Campuchia, quan hệ Việt Nam - Campuchia và dự báo tình hình chính trị Campuchia trong những năm tiếp theo.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo