Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần của người Lào

28/12/2021

Đề tài cơ sở: Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần của người Lào

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Lý

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Tìm hiểu về vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần của người Lào từ khi tôn giáo này du nhập vào Lào (Khoảng thế kỷ XIV) cho đến nay.

Mục tiêu cụ thể: Tìm hiểu những nét khái quát về Phật giáo ở Lào; Nghiên cứu về vai trò của Phật giáo trong một số lĩnh vực đời sống văn hóa tinh thần của người Lào; Đưa ra một số nhận xét về vai trò của Phật giáo đối với đời sống văn hóa tinh thần của người Lào.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021

Hiện trạng: Đã nghiệm thu


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo