Hợp tác du lịch Việt Nam - Campuchia trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

28/12/2021

Đề tài cơ sở: Hợp tác du lịch Việt Nam - Campuchia trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thương Huyền

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Làm rõ thực trạng hợp tác tiến triển du lịch Việt Nam - Campuchia trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI.

Mục tiêu cụ thể: Làm rõ những diễn biến quan hệ hợp tác du lịch Việt Nam - Campuchia trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI; Làm rõ những đặc điểm trong hợp tác phát triển du lịch Việt Nam - Campuchia trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI; Làm rõ triển vọng hợp tác du lịch hai nước trong thời gian tới (tầm nhìn 2030).

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021

Hiện trạng: Đã nghiệm thu


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo