Vai trò của Islam giáo đối với văn hóa đại chúng ở Malaysia

10/03/2021

Đề tài cơ sở: Vai trò của Islam giáo đối với văn hóa đại chúng ở Malaysia

Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Thị Mỹ Nhị

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát:

Đề tài tập trung làm rõ vai trò Islam giáo trong phim, âm nhạc, truyền thông đại chúng mới ở Malaysia

Mục tiêu nghiên cứu cụ thể:

- Làm rõ Islam giáo và văn hóa đại chúng;

- Làm rõ những vai trò Islam giáo trong văn hóa đại chúng thông qua phim, âm nhạc, truyền thông đại chúng;

- Đưa ra một số nhận xét và đánh giá về những tác động tích cực và hạn chế của Islam đại chúng trong phát triển văn hoá đại chúng quốc gia trong mối quan hệ và ảnh hưởng của đặc tính văn hoá, chính sách nhà nước, đảng chính trị và toàn cầu hoá văn hoá.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo