Tục thờ thần Thiên Hậu ở một số nước Đông Nam Á hải đảo

10/03/2021

Đề tài cơ sở: Tục thờ thần Thiên Hậu ở một số nước Đông Nam Á hải đảo

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trương Sỹ Hùng

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu: Hệ thống thông tin cơ bản về Tục thờ thần Thiên Hậu ở một số nước Đông Nam Á hải đảo phục vụ trực tiếp cho các thương gia, chính khách có nhu cầu quan hệ, hợp tác, liên doanh với các nước Đông Nam Á; Bước đầu đưa ra một số kiến giải khoa học, nhằm giúp đối tượng hưởng thụ di sản văn hóa truyền thống, nhận thức rõ giá trị tích cực của Tục thờ Thiên Hậu ở một số nước Đông Nam Á hải đảo, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, tiêu cực, trên cơ sở đó có thể bảo tồn và phát huy vốn cổ như thế nào khi duy trì chính sách tự do tín ngưỡng; Tạo ra một nguồn tư liệu Tục thờ Thiên Hậu ở một số nước Đông Nam Á hải đảo, giúp cho những người có quan tâm nghiên cứu sâu hơn như các học viên cao học hoặc NCS chuyên ngành có tư liệu cơ sở để mở rộng hướng nghiên cứu.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo