Vai trò của nguồn nước sông Mekong đối với phát triển nông nghiệp Lào hiện nay

10/03/2021

Đề tài cơ sở: Vai trò của nguồn nước sông Mekong đối với phát triển nông nghiệp Lào hiện nay

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Minh Giang

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Làm rõ vai trò nguồn nước Mekong đối với phát triển nông nghiệp Lào.

Mục tiêu cụ thể: Làm rõ đặc điểm nguồn nước Mekong ở Lào; Làm rõ vai trò của nguồn nước Mekong đối với lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thủy sản; Đưa ra một số nhận xét, đánh giá và giải pháp.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo