Buôn lậu trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa

23/07/2020

Tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia đang có những diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng nhanh cả về số lượng, quy mô, chủng loại hàng hóa và gây nên những thiệt hại lớn về kinh tế và bất ôn an ninh trật tự trong xã hội. Đối tượng tham gia buôn lậu ngày càng đa dạng và manh động. Các cơ quan chức năng của Việt Nam trong phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại biên giới hai nước. Bài viết làm rõ thực trạng buôn lậu trên tuyến biên giới Việt Nam- Campuchia; đồng thời, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa trong thời gian tới.


Bùi Khánh Nam

Số 2 (238), 2020