Quá trình hình thành và phát triển giáo dục đại học ở Lào

23/07/2020

Hiện nay, trong xu thế phát triển của nền kinh tế tri thức, các quốc gia Đông Nam Á muốn khẳng định thế cạnh tranh của mình đều cố gắng đổi mới, cải cách hệ thống giáo dục quốc dân để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả giáo dục, trong đó, một số nước như Singapore, Thái Lan và gần đây là Việt Nam đã và đang tìm thấy lợi thế cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới khu xây dựng được mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gồm đại học và sau đại học. Đối với Lào, một nước có nền kinh tế còn nhiều khó khăn với nhiều nét đặc thù về vị trí địa lý, địa hình, văn hóa và lối sống của cư dân nơi đây, khiến cho sự phát triển giáo dục đại học diễn ra muộn và chậm hơn so với nhiều nước trong khu vực. Quá trình này diễn ra qua hai giai đoạn, sự dịch chuyển qua mỗi giai đoạn đã chứng tỏ được sự phấn đấu và mục tiêu phát triển của Lào trong nhiều năm qua.


Lê Thị Hòa

Số 2 (238), 2020