Tính đa chiều trong quan hệ Ấn Độ-Philippines giai đoạn 1947-1964: Nguyên nhân và thực trạng

23/07/2020

Sau thời gian dài nằm dưới Ách cai trị của chủ nghĩa thực dân, năm 1947 được xem là dấu mốc quan trọng của Ấn Độ trên con đường nối lại quan hệ với các nước ở Đông Nam Á- khu vực vốn đã có những liên hệ mật thiết từ trong quá khứ với quốc gia Nam Á này. Tuy nhiên, trong dòng chảy chung ấy, bên cạnh việc cùng chia sẻ những gắn kết lâu đời, xuất phát từ những điểm riêng có của mỗi quốc gia, quan hệ hai nước Ấn Độ và Philippines dưới thời Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru (1947-1964) đã mang đến một bức tranh đa sắc với sự đan xen những gam màu đậm nhạt khác nhau.


Lê Thị Quí Đức

Số 2 (238), 2020