Trần Hưng Đạo trong tâm thức người dân Việt Nam

24/08/2020

Trần Hưng Đạo (1228-1300) còn được gọi là Hưng Đạo Đại vương, tên thật là Trần Quốc Tuấn. Ông là nhà chính trị, quân sự, ngoại giao thiên tài, là hiền triết uyên thâm Kim- Cổ, Đông- Tây; là bậc đại, đạu trí, đại dũng. Bài viết đi sâu phân tích và làm rõ thêm cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn trong tâm khảm của người dân Việt Nam.


Nguyễn Văn Tuân

Số 8 (197), 2016