Hợp tác thương mại Singapore- Trung Quốc trong những năm 1990-2010

24/08/2020

Quan hệ thương mại Singapore- Trung Quốc là một trong những lĩnh vực phát triển sớm. Trong thậpniên đầu thế kỷ XXI, dưới sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau, với cơ chế hợp tác linh hoạt, hình thức hợp tác đa dạng, kim nghạch thương mại song phương Singapore- Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh với cơ cấu hàng hóa ngày càng phong phú, mở rộng quy mô, có quan hệ mật thiết với tốc độ tăng trưởng và cơ cấu đầu tư của hai nước. Bài viết đi sâu tìm hiểu kim ngạch và cơ cấu thương mại hai nước trong hai thập kỷ kể từ thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao.


Phạm Ngọc Tân

Số 8 (197), 2016