Phân tích ban đầu về chính sách đối ngoại của Indonesia dưới thời Tổng thống Joko Widodo

24/08/2020

Ông Joko Widodo là tổng thống thứ 7 của nước Cộng hoà Indonesia, nhậm chức vào ngày 20 tháng 10 năm 2014. Khác với những người tiền nhiệm của mình, Tổng thống Joko Widodo chưa có bề dày kinh nghiệm trên chính trường. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu của chúng tôi, chính sách đối ngoại của Tổng thống Joko Widodo vẫn có điểm giống chính sách đối ngoại của những người tiền nhiệm. Mặc dù mới nhậm chức gần hai năm nhưng ông có những chính sách được xem là "táo bạo" so với các vị tổng thống tiền nhiệm của mình và làm ngạc nhiên không ít quốc gia trong khu vực và thế giới. Để nhận diện chính sách đối ngoại của Indonesia thời kỳ Tổng thống Joko Widodo, chúng tôi tiếp cận ở cấp độ quốc gia và điều kiện trong nước mà các nhà nghiên cứu đã sử dụng để phân tích chính sách đối ngoại của một quốc gia.


Nguyễn Thanh Tuấn

Số 10 (199), 2016