Bàn về vai trò trung tâm của ASEAN: Một khái niệm chưa rõ ràng

24/08/2020

Thành lập từ năm 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được biết tới như một cơ chế hợp tác khu vực thành công và có ảnh hưởng nhất định trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương. ASEAN được ghi nhận với những thành quả trong việc duy trì ổn định khu vực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và đặc biệt là quá trình thể chế hoá hợp tác khu vực. Trong những năm trở lại đây, các tuyên bố của ASEAN và nhiều công trình nghiên cứu về Hiệp hội thường sử dụng khái niệm "vai trò trung tâm" để mô tả về vị trí của Hiệp hội. Vậy nguồn gốc của việc sử dụng khái niệm này từ đâu? Các nghiên cứu về ASEAN có thống nhất trong cách hiểu và cách dùng khái niệm này hay không? Và các lý thuyết quan hệ quốc tế phổ biến nhìn nhận như thế nào về "vai trò trung tâm" của ASEAN? Bài viết sau đây sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi nghiên cứu này.


Lê Lêna

Số 10 (199), 2016