Hợp tác kinh tế giữa Sơn La (Việt Nam) với Hủa Phăn (Lào) giai đoạn 1994-2016

25/08/2020

Hợp tác kinh tế giữa hai tỉnh Sơn La (Việt Nam)với Hủa Phăn (Lào)từ 1994 đến 2016 đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần phát triển nền kinh tế hai tỉnh, đồng thời có ý nghĩa trong việc thúc đẩy quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa, đặc biệt điều kiện của hai tỉnh, quan hệ kinh tế Sơn La- Hủa Phăn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; sự cạnh tranh từ các đối tác Trung Quốc, Thái Lan; tiềm lực kinh tế yếu; giao thông đi lại khó khăn, thị trường nhỏ hẹp... Nhưng với nền tảng thuận lợi từ mối quan hệ truyền thống, toàn diện, hợp tác kinh tế giữa hai bên cũng có nhiều cơ hội và triển vọng trong thời gian tiếp theo.

 


Đặng Thị Hồng Liên

Số 6 (207), 2017