Thư kí thông ngôn và kí lục người Việt ở Lào thời Pháp thuộc

25/08/2020

Trong thời kỳ thực dân Pháp cai trị Lào (1893-1945), người Việt ở Lào khá đông đảo và làm nhiều ngành nghề khác nhau. Bên cạnh một số lượng lớn những lao động làm việc trong các hầm khai thác mỏ, trên các công trường làm đường, hay buôn bán trong các thành phố là một số bộ phận các viên chức người Việt tham gia trong bộ máy chính quyền thực dân. Thời kỳ này, thực dân Pháp đã tuyển một số lượng lớn người Việt sang làm thư kí thông ngôn và ký lục trong bộ máy hành chính còn khá đơn giản được duy trì ở Lào nhằm trợ giúp chính quyền thực dân cai quản công việc ở các tỉnh. Bài viết tập trung tìm hiểu nguyên nhân người Pháp tuyển dụng người Việt sang Lào làm thông ngôn và kí lục, số lượng, chế độ đãi ngộ cũng như vai trò của đội ngũ này trong bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Lào.


Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Số 6 (207), 2017