Quan hệ đầu tư Việt Nam-Campuchia: Thực trạng và một số kiến nghị

25/08/2020

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, thành tựu và những vấn đề đang đặt ra trong quan hệ đầu tư giữa hai nước, kết quản nghiên cứu đã chỉ ra rằng mặc dù cả hai nước đang cần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế nhưng trong thời gia qua đầu tư song phương giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng phát triển. Cụ thể, tính đến cuối năm 2016 Việt Nam đã đầu tư 183 dự án vào Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 2,86 tỷ USD, trong đó đã giải ngân khoảng 1,5 tỷ USD đứng thứ 5 trong số các quốc gia đầu tư vào nước này. Với sự phát triển như vậy, Việt Nam trở thành một trong những đối tác đầu tư quan trọng của Campuchia. Hơn nữa quan hệ đầu tư song phương cũng mang lại những lợi ích nhất định cho cả hai nước mặc dù còn những hạn chế và khó khăn nhất định. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm thúc đẩy quan hệ đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới.


Nguyễn Huy Hoàng

Số 6 (207), 2017