Thực trạng và giải pháp phát triển bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

28/08/2020

Vận chuyển giao thương hàng hóa là một khâu thiết yếu trong quá trình sản xuất và kinh doanh của mọi doanh nghiệp. Những mất mát, tổn thất về hàng hóa trong quá trình vận chuyển là điều không thể tránh khỏi, và trong nhiều trường hợp có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế việc phát triển bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế là rất cần thiết. Bài viết đưa ra một số đánh giá về thực trạng phát triển bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển ngành này.


Dương Trọng Khoa

Số 3 (216), 2018