Chính sách cứu nạn trên biển dưới thời kỳ Gia Long, Minh Mạng (1802-1840)

28/08/2020

Từ nhận thức sâu sắc về chủ quyền biển đảo và vai trò quan yếu của hải cương, các vua Gia Long và Minh Mạng đã đưa ra nhiều chính sách quản lý, khai thác, bảo vệ vùng biển trong đó có chính sách cứu nạn. Với việc thực hiện cứu nạn toàn diện, triệt để; người bị nạn trong và ngoài nước không chỉ nhận được các ân cấp tiền bạc, thức ăn, nước uống mà còn được triều định hỗ trợ sửa chữa thuyền bè, miễn thuế nhập cảng, đưa về nước... Chính sách này đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc đảm bảo an ninh hàng hải, khẳng định, thực thi và bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta trong lịch sử.


Phạm Thị Thơm

Số 3 (216), 2018