Sự tiến triển trong quan hệ chính trị-ngoại giao giữa Ấn Độ và Myanmar giai đoạn 1992-2011

28/08/2020

Ấn Độ và Myanmar là hai nước láng giềng có mối quan hệ gần gũi và lâu đời. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1948. Sau thời kỳ lạnh nhạt kéo dài (1962- 1991), quan hệ chính trị- ngoại giao giữa Ấn Độ và Myanmar đã có những bước tiến mới theo hướng hữu nghị và hợp tác cùng chia sẻ lợi ích. Bài viết tập trung đề cập quan hệ hai nước Ấn Độ và Myanmar từ năm 1992 đến năm 2011 và đưa ra một số nhận xét, đánh giá; qua đó giúp người đọc hiểu rõ hơn về chính sách đối ngoại của Ấn Độ và quan hệ Ấn Độ- Myanmar trong giai đoạn nghiên cứu.


Nguyễn Tuấn Bình

Số 3 (216), 2018