Phong tục dựng nhà ở truyền thống (Joglo) của người Java ở Indonesia

05/11/2020

Tìm hiểu thủ tục xây dựng nhà ở truyền thống của người Java đó là phong tục dựng nhà rất đa dạng và phong phú. Sự đa dạng ấy được thể hiện thông qua các công đoạn chọn thời gian, chọn đất, chọ gỗ, chọn hướng... một cách rất cẩn thận và tỉ mỉ của người Java. Điều đó cho thấy đời sống tâm linh của người Java vô cùng phong phú. Bài viết giúp chúng ta hiểu được văn hóa nhà ở của người Java ở Indonesia và từ đây chúng ta có thể so sánh sự tương đồng và khác biệt với nhà ở của các tộc người Nam Đảo ở Việt Nam, cũng như các tộc người Nam Đảo khác ở Đông Nam Á.

 


Hoàng Thị Giang

Số 12 (177), 2014