Hợp tác giáo dục Singapore-Trung Quốc giai đoạn 1990-2013

05/11/2020

Trong mối quan hệ song phương giữa Cộng hòa Singapore và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực là một mảng lớn của ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân, là phương tiện thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa hai nước, nhất là về hợp tác kinh tế. Lĩnh vực hợp tác này được phát triển khá sôi động kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào tháng 10 năm 1990. Bài viết chủ yếu đề cập đến các cơ chế, quy mô và hình thức hợp tác giáo dục giữa hai nước từ 1990 đến 2013.


Tôn Nữ Hải Yến

Số 12 (177), 2014