Tình hình kinh tế khu vực Đông Nam Á năm 2020, triển vọng năm 2021

24/08/2021

Kinh tế thế giới đang ở trong giai đoạn biến động chưa từng có trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố Virus SARS-CoV-2 là đại dịch toàn cầu, kinh tế thế giới nhanh chóng chịu tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất, tạo ra các đứt gãy trong chuỗi cung ứng toàn cầu và làm chao đảo thị trường các loại tài sản và hoạt động tài chính của các doanh nghiệp . ASEAN cũng không nằm ngoài phạm vi tác động và cuộc khủng hoảng lần này làm bộc lộ những yếu kém nền tảng và tính dễ bị tổn thương của các nền kinh tế ASEAN, nhất là việc phụ thuộc quá lớn vào các chuổi cung ứng từ Trung Quốc, lĩnh vực du lịch và kiều hối. Bài viết tập trung đánh giá kinh tế khu vực năm 2020 và triển vọng, thách thức năm 2021.


Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Hà Phương

Số 1, 2021