Những thay đổi trong chương trình học ở cấp trung học phổ thông của Thái Lan từ sau Luật Giáo dục Quốc gia 1999

24/08/2021

Giáo dục trung học phổ thông đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục cơ bản của Thái Lan, là cầu nối giữa giáo dục cơ bản và giáo dục cấp cao, thị trường lao động. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có thể trực tiếp tham gia vào thị trường lao động hoặc tiếp tục học lên đại học và cao đẳng để nâng cao chuyên môn. Đặc biệt, chương trình học ở cấp trung học phổ thông sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, quyết định đến chất lượng đầu ra của học sinh. Để phù hợp với những thay đổi nhanh chóng của xã hội cũng như để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế, chính phủ Thái Lan đã nhiều lần cải cách chương trình học ở cấp giáo dục trung học nói chung, trong đó có giáo dục trung học phổ thông. Bài viết này sẽ tập trung vào những thay đổi trong chương trình học ở cấp giáo dục trung học phổ thông kể từ sau Luật Giáo dục Quốc gia Thái Lan được ban hành vào năm 1999 và đưa ra một số nhận xét.


Nguyễn Thị Hồng Lam

Số 1, 2021