Xu hướng mở rộng đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Myanmar sau khủng hoảng chính trị

27/08/2021

Gần đây, khủng hoảng chính trị tại Myanmar làm tình hình chính trị - an ninh ở khu vực trở nên bất ổn và trở thành tâm điểm chú ý của quốc tế, sự can dự và hoạt động đầu tư của các nước lớn, trong đó có Trung Quốc. Trên cơ sở phân tích vị trí chiến lược của Myanmar , sự quan tâm đầu tư của Trung Quốc; đồng thời tái hiện những nét chính về chính biến ngày 01/02 tại Myanmar vừa qua và phản ứng của Trung Quốc, bài viết bước đầu đưa ra nhận định những điều kiện thúc đẩy xu hướng mở rộng đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Myanmar và hàm ý chính sách cho ASEAN, trong đó có Việt Nam.


Bùi Thanh Tuấn

Số 4, 2021