Quan niệm về Bun và Bạp được phản ánh trong tiếng Thái Lan

27/08/2021

Bài viết nhằm mục đích phân tích nghĩa của hai từ bun và bạp trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày và trong các thành ngữ, tục ngữ tiếng Thái Lan. Qua đó, người đọc sẽ hiểu hơn quan niệm về thiện và ác trong đời sống của người Thái. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bun được sử dụng với nghĩa là phúc, là công đức, còn bạp trong ngôn ngữ giao tiếp tiếng Thái thường mang nghĩa là cái ác, nghiệp báo. Ý nghĩa của bunbạp trong tiếng Thái Lan chịu ảnh hưởng sâu sắc từ triết lý đạo đức Phật giáo và nhân quả và luân hồi. Người Thái quan niệm phải cố gắng tích phúc bằng cách làm thật nhiều điều thiện và tránh xa tối đa điều ác để cuộc sống trong kiếp này và kiếp sau được hạnh phúc.


Nguyễn Thị Thùy Châu

Số 4, 2021