Tác động của các biểu tình 2013-2014 đến chính trị Thái Lan

29/11/2016

Tác động của các biểu tình 2013-2014 đến chính trị Thái Lan

Các cuộc biểu tình cuối 2013, đầu 2014 tiếp tục đặt ra những vấn đề không dễ gì tìm ra lời giải cho giới lãnh đạo và các đảng phái chính trị ở Thái Lan để đưa đất nước thoát ra khỏi tình trạng xung đột chính trị dai dẳng, từ đó tạo điều kiện cho kinh tế Thái Lan lấy lại đà tăng trưởng cao trong quá khứ. Trong đó, nỗi lo lớn nhất là việc đất nước Thái Lan tiếp tục bị chia rẽ sâu sắc hơn giữa các đảng phái chính trị, các tầng lớp xã hội cũng như giữa các vùng miền của đất nước. Về mặt bản chất, nguyên nhân cơ bản đằng sau các cuộc biểu tình, bất ổn chính trị, hay đảo chính lật đổ chính quyền từ năm 2006 đến nay chính là mâu thuẫn giữa lực lượng nông dân khu vực phía bắc và đông bắc ở Thái Lan với tầng lớp quý tộc, trung lưu thành thị.

Vấn đề quan trọng thứ hai là sự ổn định và tin cậy của hệ thống luật pháp và các tổ chức công quyền ở Thái Lan đang bị đe dọa nghiêm trọng. Vấn đề tiếp theo là vai trò của nền quân chủ tồn tại từ lâu đời của Thái Lan sẽ như thế nào trong tương lai. Những thảo luận về vai trò của quân đội, hoàng gia Thái Lan luôn mang tính nhạy cảm ở đất nước này. Tuy thế, tương lai nền quân chủ Thái Lan và vai trò của nó chắc chắn sẽ là trung tâm trong đời sống người dân Thái Lan hiện nay và sắp tới khi những biến đổi về kinh tế, chính trị và xã hội nhiều khả năng diễn ra nhanh hơn tại đất nước này. Nói cách khác, khi Thái Lan đi theo con đường dân chủ, rõ ràng là sức ảnh hưởng và sự can thiệp của quân đội, hoàng gia vào nền chính trị nước này gây ra nhiều tranh cãi hơn nữa, cả trong nội bộ Thái Lan và cộng đồng quốc tế.

Việc dự báo những biến động chính trị tiếp theo và tác động đến Thái Lan là nhiệm vụ không đơn giản, nhưng có một điều chắc chắn: cải cách chính trị triệt để là nhu cầu cấp thiết để Thái Lan thoát ra sự phân cực sâu sắc giữa các tầng lớp xã hội, các đảng phái chính trị hiện nay. Vì thế, các cải cách cần hướng đến việc dỡ bỏ hệ thống phân biệt đẳng cấp phi chính thức, giảm sự phụ thuộc tâm lý vào nền quân chủ, trong khi thúc đẩy sự nhận thức, đánh giá đúng khả năng đóng góp vào tiến trình dân chủ của lực lượng lao động nông dân khu vực nông thôn.

 

Q.H


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo