Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á

24/10/2013

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; là cơ quan báo chí, cơ quan ngôn luận của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu Đông Nam Á theo QĐ số: 652/QĐ-KHXH của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, đồng thời là diễn đàn khoa học của giới nghiên cứu Đông Nam Á trong cả nước và quốc tế.

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á có nhiệm vụ công bố công trình nghiên cứu khoa học và thông tin về lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị-xã hội ở khu vực Đông Nam Á, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức của người Việt Nam về các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực.

Tạp chí phát hành trong nước và nước ngoài với 1 tháng 1 kỳ bằng tiếng việt và 1 số tiếng anh 1 năm với số lượng khoảng 100 trang.

Kể từ khi ra mắt bạn đọc, đội ngũ cộng tác viên của tạp chí không ngừng phát triển. Từ chỗ các cây viết chủ yếu là các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, đến nay tạp chí đã có một mạng lưới cộng tác viên rộng khắp cả nước và thực sự trở thành diễn đàn của các nhà nghiên cứu khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam.

Là một tạp chí thuộc lĩnh vực nghiên cứu quốc tế, đối tượng  phục vụ của tạp chí chủ yếu là giới trí thức, những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, sinh viên và tầng lớp có trình độ hiểu biết cao trong xã hội. Chính vì vậy, sự tiếp thu các ý kiến góp ý của độc giả có tác dụng to lớn đối với tạp chí trong quá trình hoàn thiện và nâng cao chất lượng trong những năm qua và trong thời gian tới.

Lãnh đạo tạp chí:

- Tổng biên tập: PGS.TSKH Trần Khánh

- Phó tổng biên tập: TS. Trương Duy Hòa

- Trụ sở tòa soạn: Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

- Email: tapchidna@yahoo.com.vn

 


T. Anh


Các tin đã đưa ngày: