Những vấn đề cần giải quyết của Singapore sau cuộc bầu cử

06/10/2015

Những vấn đề cần giải quyết của Singapore sau cuộc bầu cử

Trong cuộc tổng tuyển cử của Singapore diễn ra ngày 11/9 vừa qua đã xuất hiện một số điểm chung giữa đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền và các đảng đối lập nhưng sự khác biệt về cách thức xử lý là rất rõ rệt.

Thứ nhất, về vấn đề phụ thuộc lao động nước ngoài, cả PAP và phe đối lập đều muốn Singapore trở nên bớt phụ thuộc vào nguồn cung lao động kỹ năng thập giá rẻ, dồi dào cũng như đảm bảo lực lượng lao động bản địa tiếp tục có mức lương thưởng tốt để đối mặt với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. PAP muốn có mức tăng lương thưởng thông qua những nỗ lực không mệt mỏi nhằm thúc đẩy tăng năng suất và thông qua chính sách mô hình lương cấp tiến, theo đó áp đặt mức lương tối thiểu cho người lao động trong những công việc như dọn dẹp, với mức tăng lương dựa trên năng suất và kỹ năng làm việc.

Thứ hai, cả PAP và phe đối lập đều muốn có tỉ lệ người lao động làm việc trong những lĩnh vực chuyên biệt, quản lý, điều hành và kỹ thuật (PMET) cao hơn và muốn họ được rả lương cao. Một cơ chế tuyển dụng lao động và một ngân hàng việc làm quốc gia cũng đã được áp dụng để đảm bảo chủ lao động trao cơ hội cho người lao động bản địa.

Thứ ba, cả PAP với phe đối lập đều muốn người Singapore có những phương tiện cần thiết khi nghỉ hưu, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp. Một vài đảng phản đối việc can thiệp hoặc tăng mức tổng tối thiểu cũ, PAP lại bảo vệ việc được rút một phần tiền ở tuổi 55 và tăng dần mức tối thiểu để người lao động có đủ số tiền cần thiết khi về già.

Cuối cùng, cả PAP và phe đối lập muốn có sự cải thiện đáng kể trong an sinh xã hội cho phần lớn người dân Singapore. PAP muốn duy trì các dịch vụ công cơ bản ở mức có thể chấp nhận được chứ không phải miễn phí và phản đối trợ cấp thật nghiệp, cho rằng đây là cách tốt nhất để giảm thiểu sự chênh lệnh thu nhập để giữ chân người lao động trong lực lượng lao động.

Nhiều chính sách hữu ích trong quá khứ và hiện tại vẫn có thể phát huy hiện quả trong tương lai, chính phủ cần điều chỉnh một số chính sách để phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Những chính sách một khi được áp dụng rất khó để rút lại về mặt chính trị. Từ đó, người ta có thể định lượng được việc nó sẽ khiến các chính phủ phải tốn kém bao nhiêu và liệu có thể đưa ra được những sáng kiến về một cơ chế lối thoát cho những người đang hưởng lợi từ nó. Đồng thời, Singapore cần phải khẩn trương hình thành nên các chiến lược tăng trưởng mới với tư duy nhanh chóng nắm bắt cơ hội.


X.T

tổng hợp


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo