Vai trò của Việt Nam trong các chương trình hợp tác kinh tế của GMS.

08/12/2016

Vai trò của Việt Nam trong các chương trình hợp tác kinh tế của GMS.

Ngay từ giai đoạn đầu, Việt Nam đã tích cực tham gia vào hầu hết tất cả các sáng kiến hợp tác  của GMS. Một số sáng kiến mà Việt Nam tham gia bao gồm Nghiên cứu chiến lược ngành giao thông tiểu vùng; Hiệp định tạo thuận lợi giao thông qua biên giới (CBTA) các nước GMS;  Diễn đàn Kinh doanh GMS Xây dựng Khung chiến lược thúc đẩy thương mại và đầu tư; Hỗ trợ xúc tiến thương mại và xây dựng năng lực trong GMS và nghiên cứu việc xây dựng và triển khai các Khu hợp tác kinh tế qua biên giới (CBEZ); Hiệp định giữa các quốc gia về thương mại điện năng khu vực; Hiệp định thương mại Điện năng khu vực; Nghiên cứu và Kế hoạch tổng thể khu vực về liên kết điện năng trong GMS; Xây dựng Chiến lược Năng lượng tiểu vùng Mekong; Nghiên cứu về xóa bỏ Ma túy trong GMS; Phòng chống HIV/AIDS cho dân di cư tự do, Giáo dục Phòng chống HIV/AIDS tại các khu vực vùng biên và Kiểm soát bệnh truyền nhiễm khu vực GMS; Chương trình xây dựng năng lực cho các cán bộ GMS theo Kế hoạch Phnom Penh về Quản lý phát triển; Khung chiến lược môi trường và chương trình môi trường trọng điểm, bao gồm sáng kiến hành lang bảo tồn đa dạng sinh học; Xóa đói giảm nghèo và quản lý môi trường tại các lưu vực vùng sâu vùng xa; Mở rộng hợp tác Tiểu vùng về nông nghiệp.

Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện một số dự án lớn trong khuôn khổ GMS như Dự án đầu tư đường dây điện kết nối Hatxan (Lào)-Pleiku (Việt Nam) trị giá 218 triệu USD, Dự án quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ lụt và hạn hán GMS với tổng vốn là 63,9 triệu USD, xây dựng xa lộ thông tin kết nối 6 tiểu vùng... Những dự án này  là cơ sở quan trọng để kết nối, tăng cường thương mại và đầu tư trong các quốc gia GMS. Cho đến giữa năm 2014, Việt Nam đã tham gia vào các dự án vay vốn GMS với tổng số vốn khoảng 3,7 tỷ USD, bao gồm các dự án về giao thông, điện năng, y tế, môi trường, du lịch, nông nghiệp, phát triển đô thị dọc hành lang kinh tế...Việt Nam đã tham gia khoảng 130 dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng (RETA), trong đó ADB và các đối tác phát triển khác hỗ trợ trên 120 triệu USD. Riêng các dự án phát triển cơ sở hạ tầng xây dựng hành lang kinh tế, Việt Nam đã và đang tích cực thực hiện nhiều dự án quan trọng như dự án đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai thuộc hành lang kinh tế Bắc – Nam, dự án hành lang ven biển phía Nam kết nối Cà Mau – Kiên Giang, mạng lưới các tuyến đường và cầu giao thông kết nối đồng bằng sông Cửu Long.  


H.P


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo