Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Dịch chuyển lao động nông nghiệp Thái Lan, Malaixia và hàm ý cho Việt Nam”. (31/12/2020)

Hoạt động khoa học của Viện nghiên cứu Đông Nam Á năm 2020

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Quan hệ Australia-ASEAN từ năm 2001 đến năm 2020”. (31/12/2020)

Hoạt động khoa học của Viện nghiên cứu Đông Nam Á năm 2020
Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo